Blog Name

A short description introducing your blog so visitors know what type of posts they will find here.

Join our newsletter to stay updated

Sistemul naşte zombi

Zombi e mai mult decât o stare, e un implant pe care creieraşul nostru îl suportă şi îl adaptează în funcţie de ce spune sistemul. N-am înviat din morţi şi

Read More